Rahim ağzı kanseri tedavisi nedir?
Cin1, Cin2, Cin3 Ascus Nedir?
Genital siğillere kesin çözümü nedir?
Human Papilloma Virüs

Serviks Kanseri Evreleri ve tedavisi

Serviks Kanseri Evreleri ve tedavisi

Serviks Kanseri Evreleri ve tedavisi: Evreleme, tedavi şekli ve gidişatı belirlemek için kanserleri kategorize etmenin standart bir yoludur.

Serviks kanseri için evreleme aşağıdaki gibidir:

Evre I: Kanser hala servikste sınırlı

IA A Sadece biyopsi ile görülebilen servikse sınırlı mikroskopik kanser

IB Muayene esnasında çıplak gözle görülebilen kanser

IB1: 4 cm’den daha küçük kanser

IB2: 4 cm’den daha büyük kanser

Evre II: Serviks dışına yayılarak serviksin yakınındaki yumuşak dokuya ya da vajina kubbesine yayılmış kanser.

 

Evre III: Kanser serviksin dışına yayılarak, pelvik yan duvarları tutmuş ya da, ayaklarda şişmeye neden olmuş yada idrar torbasına idrar akışını bloke etmiş ya da alt vajinajı tutmuş.

 

Evre IV: Kanser serviks ya da yukarıda bahsi geçen herhangi bir bölgenin dışına yayılarak idrar torbası, rektum ya da karaciğer ve akciğer gibi uzak organ yayılımı yapmış

ve tedavisi ÇARESİ VAR

HPV TÜRKİYE FORUM SAYFASI ve tedavisi

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
Serviks kanseri için tedavi seçenekleri kanserin evresine dayanmaktadır. Erken evrelerde yakalanan serviks kanserinin tedavisi göreceli olarak kolaydır.

Cerrahi
Küçük, erken evre kanseri olan hastalar histerektomi (rahim ve rahim ağzının çıkarılması) ile cerrahi olarak tedavi edilebilir. Serviks kanserinin yayılımına bağlı olarak değişik histerektomi tipleri önerilebilir. Cerrahi operasyon, klasik açık ameliyat ya da laparoskopi veya robotik cerrahi gibi en az invaziv yöntemler kullanılarak yapılabilir. Ameliyat şeklinin seçimi, cerrahın deneyimi ve tercihi, kanserin boyutu ve sizin anotomik yapınız gibi bir çok faktöre bağlı olarak yapılır. Bu karar doktorunuzla ayrıntılı olarak tartışılır.

Tedavi Sonrasında Ne Olur?
Tedaviniz tamamlanıp doktorunuz tarafından gerileme döneminde olduğunuz belirlendikten sonra yakın takibe alınırsınız. Doktorunuz ilk 3 yıl için 3 ayda bir, sonraki 3 yıl için 6 ayda bir sizi kontrole çağırır. Bu vizitler sırasında tipik olarak Pap smear testi ve pelvik muayene yapılır. Herhangi bir istenmeyen belirti olması durumunda ya da rutin tarama için radyolojik görüntüleme yöntemi istenebilir.

Sağ Kalım Desteği
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği tedavi almış hastalara tedavi geçmişlerini ve gelecek bakım planlarını organize etmeye yardım eder. Jinekolojik onkoloğunuzla birlikte sağkalım planı geliştirebilir ve bunu toplam sağlığınızı değerlendirmede ve geliştirmede kullanabilirsiniz.

 

Benzer Yazılar