Ascus Nedir? Geniş Açıklama

Ascus Nedir? Geniş Açıklama ve tedavisi

Ascus Nedir? Geniş Açıklama ASCUS tedavisi hakkında  bu sayfada bilgi bulabilirsiniz.

ASCUS hakkında sorulanlar.

Ascus nedir, smear testi ascus ne demektir ne manaya gelir. Kaygı verici bir hal mudur, Ascus takibi nasıl yapılmalıdır kolposkopi ve smear tekrarı lazım olur mu?

Ascus bulguları nelerdir, eskiden rastgele bir sendromu olur mu bir hastalık mıdır? Kanser riski taşır mı, özel rastgele bir test lazım olur mu?

Ascus tedavisi nasıl yapılır, tedavi gerektirir mi ameliyat ya da biopsi mi yapmam lazım olur. Ascus Nedir? Geniş Açıklama HPV ile teması nedir gibi sorular smir tetinde bu problemle karşılaşan kadınlar doğrulusunda haklı olarak kaygı ile sorulmaktadır.

HPV BİLGİ PAYLAŞIM FORUMU

Bitkisel Ürünler Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız !

HPV HASTALIĞINDAN KURTULANLARIN TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTIĞI ORTAK PLATFORMU ZİYARET EDİN !

ASCUS nedir, ne manaya gelir?

Ascus Nedir? Geniş Açıklama ASCUS smear testinde “önemi bilinmeyen anormal hücreler” olması halinde patolopg doğrulusunda sarfedilen bir ifade , terimdir.  Patolog birtakım anormal hücreler görmüştür ancak.  Elindeki,  smear testi preparatı ile bu hücrelerin ne manaya geldiği ile ilgili net bir yargıya varamamıştır.

ASCUS ne demek, netlikle ciddi bir problem manasına mı gelmektedir?

ASCUS tanısı netlikle bir hücre bozukluğu manasına gelmemektedir. Basit bir enfeksiyon sebep olabileceği gibi HPV virüsü ya da rahim ağzı kanseri nin lider hücre değişimleri olan CİN1, CİN2, CİN3, LSİL, HSİL de buna sebep olabilmektedir.

Ascus ne manaya gelir, ne ifade eder, smear testinde bu problemle karşılaştığımızda ne olabilir?

ASCUS olan hastaların aşağı yukarı olarak %55 inde hücre bozukluğu ve dolayısı ile HPV enfeksiyonu vardır. Yani HPV hastalarında askus bozukluğu na sık sık karşılaşmaktayız.

Smear testinde ascus çıkan kadınların gerçekte %5-15 inde orta ya da ağır derecede CIN olarak adlandırılan hücre bozukluğuna (cin 1 ve cin 2 yani lsil) rastlanmaktadır.

Yine smear testinde ascus gelmesi halinde kolposkopi altında biopsi uygulandığı vakit bunların aza da olsa % 0.1-0.2 sinde rahim ağzı kanseri çıkabilmektedir.

  • ASCUS tanısı eklenilen ve smear testinde bu hücre farklılığı çıkan kadınlarda hangi yol izlenir.

1. Eğer hastada HPV yok ve jinekolojik muayenede rahim ağzında bir anormal manzara saptanmamış ise ASCUS nedeni ilk olarak kolay bir enfeksiyon olabileceği düşünülerk 3 ay sonra smear testi tekrarlanır. 3 ay sonra tekrar oluşturulan smear testi nde tekrar aynı hal yani askus olması halinde kolposkopi yapılması gerekir.

2. ASCUS tanısı konan hastada aynı zmanda HPV ve genital siğil var ise ve/ya da jinekolojik muayenede rahim ağzında şüpheli bir bölge ve lezyon görülmüş ise kolposkopi ve kolposkopik biopsi önerilmektedir.

Çünkü bunun altında CİN1, CİN2, CİN3, LSİL, HSİL ya da seyrek de olsa bir rahim ağzı kanseri yatabilmektedir. Bu hastalarda HPV DNA ve HPV tiplemesi de aynı anda yapılması önerilmektedir.

Çünkü HPV negatif olması halinde hasta gerilimden ve daha sonra uygulanacak yoğun izlemden kurtulmuş olmaktadır.

Eğer HPV negatif ise 2 sene ortamında ciddi bir hücre bozukluğu görülme mümkünlülüğü % 1.4 bulunduğu için senelik smear kontrolleri yeterli bulunmaktadır.

Fakat yüksek riskli HPV pozitifliği var ise rutin takiplerde bir vakit kolposkopi muayenesi gerekir..

Ascus kolposkopi yapılma sebeplerinden en sık ve en önemlilerinden birdir.Ascus hpv teması de son derece hem tanı şekillerinde hem de takipte önemlidir.

ASCUS tedavisi var mıdır, ne şeklide tedavi edilir.

ASCUS nedeni bilinmeyen hücreler demektir. Önce bu anormal hücrelerin ne bulunduğu takip, kolposkopi ve biopsi ile öğrenilir. Sonuca göre kolay bir enfeksiyon olabileceği gibi CİN1, CİN2, CİN3, LSİL, HSİL ya da rahim ağzı kanseri çıkmasına göre tedavi bu sebeplere yönelik yapılır.

Ascus HPV virüsü Siğil Tedavisi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ascus lezyonlar, Ascus uçuklar, Siğiller HPV virüsüdür, Siğil Lezyonları, Siğil benzeri normal siğiller değildir. HPV virüsünü Negatif etmek gerekir. Normal siğil olmadığı için Yakmayla, Dondurmayla, Lazerle, Asit içerikli damlalar ve krem ile geçmez. Cildinizi tahriş ettiğiniz için çoğalarak yayılır.

Ascus HPV Virüsü Tedavisi

HPV virüsü ve genital siğiller, makat siğilleri, ağız içi siğiller,  ascus, rahim ağzı kanseri, cin1, cin2, cin3 hakkında bizim ile iletişim sayfasından 7/24 geniş bilgi alabilirsiniz. HPV Türkiye İletişim Sayfası

HPV Sözlük

HPV Sözlük Terimler Ascus nedir?

Ascus nedir? HPV nedir? Açıklayıcı anlamı.

Kadınlarda ve erkeklerde genital bölümde meydana çıkan HPV virüsünün sebep bulunduğu siğiller yüzde 90 oranında cinsel yolla bulaşıyor. HPV virüsünün 200’den çok tarzı tanımlanmış olmasına rağmen, aşağı yukarı 40 tarzı cinsel bölümde; ‘genital kondilom, kondiloma aküminata ya da genital siğil’ denen hastalığı yapar.

Ascus nedir? Açıklayıcı anlamı. HPV Sözlük

(HPV) ile bağlantılı olarak anlatılıyor olsa da, smear testinizde ASCUS saptanmış olması HPV taşıdığınız manasına gelmez. Esasında “ASCUS” ez cümle ne idüğü belirsiz hücre demektir.

HPV Sözlük Cin1 nedir?. Cin2 nedir?. Cin3 ne demek? Açıklayıcı anlamı.

Prekanseröz lezyon şayet tedavi edilmezse kansere dönebilecek doku manasına gelir. Fakat muhakkak kanser başlangıcı manasına gelmez. Serviksteki bu tür lezyonlara servikal intraepitelyal neoplazi ya da kısaca CIN denir. Bu terim serviksin yüzeyindeki değişikliklere verdiği isimdir ve bu lezyonlarda hastalığın yayılımı yoktur. CIN’ların ciddiyetine göre CIN1’den 3’e kadar değişik sınıflaması vardır.

HPV BİLGİ PAYLAŞIM FORUMU

Bitkisel Ürünler Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız !

HPV HASTALIĞINDAN KURTULANLARIN TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTIĞI ORTAK PLATFORMU ZİYARET EDİN !

Serviks kanseri ilerleme riski CIN derecesi ile ilişkilidir.

CIN1’ler fazlası kez hiçbir tedavi verilmeden normale dönebilmektedir. CIN1’den kanser ilerleme risk çok düşüktür. Fakat CIN 2 ve 3 bazı durumlarda kansere dönebilir. CIN2 ve3’ün ne kadarının kansere döneceğini net olarak bilemediğimiz amacıyla tedavisiz izlem kabul edilemez. Servikal glandüler intraepitelyal neoplazi ismini sunduğumuz serviksin iç kısmındaki prekanseröz lezyonlar da servikste görülen seyrek lezyonlardır.

LSİ nedir? Açıklayıcı anlamı.

Gizli anlam bilimsel analiz, natural dil işlemede, bilhassa de dağıtım anlam biliminde, bir belge dizisi ve içerdiği terimler arasındaki ilişkileri belge ve terimler ile alakalı bir dizi kavram üreterek analiz eden bir tekniktir.

HSİ nedir? Açıklayıcı anlamı.

Sağlık Uygulama Tebliği Ekindeki Teşhis Kısaltmaları Listesi

1) Tüberküloz Tbc, TB
2) Kanser Ca
3) Kronik Böbrek Hastalıkları, KBY
4) Kronik Renal Yetmezlik KRY
5) Organ ve Doku Nakli Tx
6) Myokard Enfarktüsü MI
7) Kalp Yetmezliği KY
8) Konjestif Kalp Yetmezliği KKY
9) İskemik Kalp Hastalığı İKH
10) Koroner Arter Hastalığı KAH
11) Koroner Arter BypassGraft CABG
12) Mitral Valf Replasmanı MVR
13) Aortik Valf Replasmanı AVR
14) Hipertansiyon HT
15) Hiperlipidemi HL
16) Akut Romatizmal Ateş ARA
17) Pulmoner Hipertansiyon Pulm.HT
18) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları KOAH
19) Ailevi Akdeniz Ateşi FMF
20) Diabetes Mellitus DM 2
21) Trombotik Trombositopenik Purpura TTP
22) Akut Lenfoblastık Lösemi ALL
23) Kronik Lenfositik Lösemi KLL
24) Akut Mıyoloblastık Lösemi AML
25) Kronik Miyelositik Lösemi KML
26) Myelodisplazik Sendrom MDS
27) Sistemik Lupus Eritematozus SLE
28) Derin Ven Trombozu DVT
29) Osteoartrit OA
30) Poliarteritis Nodosa PAN
31) Subakut Sklerozan Panansafalit SSPE
32) NonHodgkın Lenfoma NHL
33) Multiple Skleroz MS
34) Polikistik Over Sendromu PCOS
35) Pelvik İnflamatuar Hastalık PID veya PEH
36) Romatoit Artrit RA
37) Serebrovasküler Hastalık SVH, CVH
38) Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu ÜSYE
39) Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu ASYE
40) Akut Gastroenterit AGE
41) Gastroözafagial Reflü Hastalığı GÖRH
42) Peptik Ülser P.U. , P.ULCUS
43) Helicobacter Pylory HP, H.PİLORİ
44) İnflamatuar Barsak Hastalığı İBS
45) ObsesifKombulsif Bozukluk OKB
46) Şizofrenia SCH
47) Tinea Pedis T.PEDİS
48) İnsan İmmun Yetersizlik Virüsü HIV, AİDS
49) Bening Prostat Hiperplazisi BPH
50) Üriner Enfeksiyon Ü.ENF, İYE
51) İnvitro fertilizasyon IVF
52) Akut Otitis Media AOM
53) Kronik K. Kr.
54) Yumuşak Doku Enfeksiyonu YDE
55) Akut A.

HPV DNA nedir? Açıklayıcı anlamı.

HPV, Human Papilloma Virus demektir. Daha çok cinsel temas yolu ile bulaşır. HPV’nin serviks (rahim ağzı) kanserine niçin olabilen türleri, daha çok yüksek riskli türleridir. Bu niçinle, HPV- DNA Genotiplendirme Testi yapılmalıdır.

HPV tiplemesi nedir? Açıklayıcı anlamı.

HPV, Human Papilloma Virus demektir. Daha çok cinsel temas yolu ile bulaşır. Bayanlarda genital siğil, rahim ağzı ve vagina kanserine niçin olabilmektedir. HPV- DNA genotiplendirme testi, genelde multipleks PCR yöntemiyle yapılmaktadır.

HPV negatif nedir? Açıklayıcı anlamı.

NEGATİF HPV sonucu; test esnasında taranan kanser yapan HPV virüslerini taşımadığınız manasına gelir. POZİTİF HPV Sonucu; kansere niçin olan bir HPV virüsünü taşıyorsunuz manasına gelir. Ancak kansersiniz manasına gelmez.

HPV pozitif nedir? Açıklayıcı anlamı.

HPV, Human Papilloma Virus demektir. Daha çok cinsel temas yolu ile bulaşır. Bayanlarda genital siğil, rahim ağzı ve vagina kanserine niçin olabilmektedir.  Ascus nedir? HPV-DNA genotiplendirme testi ile, kansere yol açabilen 20 seviyesinde yüksek riskli ve düşük riskli tipler belirlenmektedir.

Kolposkopi nedir? Açıklayıcı anlamı.

Ascus nedir? Kolposkopi, vajina ve vulva ile beraber rahim boynunun aydınlatılmış ve büyütülmüş bir görüntüsünü incelemek amacıyla tıbbi bir tanı prosedürüdür. Bu bölgelerdeki malign evveli lezyonların ve malign lezyonların çoğu, muayene esnasında belirleme edilebilecek dikkat çekici özelliklere sahiptir.

 

HPV Virüsü Tedavisi

HPV virüsü ve genital siğiller, makat siğilleri, ağız içi siğiller,  ascus, rahim ağzı kanseri, cin1, cin2, cin3 hakkında bizim ile iletişim sayfasından 7/24 geniş bilgi alabilirsiniz. HPV Türkiye İletişim Sayfası

 

HPV Türkiye Forum