Rahim ağzı kanseri tedavisi nedir?
Cin1, Cin2, Cin3 Ascus Nedir?
Genital siğillere kesin çözümü nedir?
Human Papilloma Virüs

HPV virüs Sınıfları

HPV virüs Sınıfları Genital Siğillerin Tam olarak Bilimsel Açıklaması

HPV virüs Sınıfları (Human Papilloma Virüs) Doğrusu, İnsan papilloma virüsü (HPV), papillomaviridae ailesinde bulunmaktadır. Genital Siğil Gurupları.

Papillomaviridae ailesinde 12 cins yer almıştır. Bunlar alfa, beta, gamma, muvenu cinsleri ile bunların haricinde kalan ve hayvan papilloma virüsleri oluşturan yedi cinsel içermektedir.

Alfa papilloma cinsel, en büyük grup olup, bu grupta mukozayı enfekte eden tipler ile deride yaygın siğillere sebep olan kutanöz tipler yer almıştır.

Bu virüsler 50–55 nm çapında zarfsız, çift sarmallı, ikozahedral nükleokapsitli ve proteinle çevrili DNA genomu içermektedirler.

HPV virüs Sınıfları

Öteki birçok virüsün aksine HPV’ler, antijenik yapılarından oldukça DNA yapısına gore sınıfl andırıldığından serotipler yerine genotipler olarak ve keşfedildikleri sıraya gore numaralandırılmaktadır.

Günümüzde 200’den fazla HPV tipi tanımlanmıştır.

HPV virüs Sınıfları HPV’lerin sı-nıfl andırılmasında; tür orijini ve DNA hibridizasyo-nuyla tespit edilen viral genomlar arasındaki homolojinin derecesi önemlidir. DNA sekanslarına gore de papilloma virüslerin fi logenetik sınıfl çağrıştırması yapılmıştır.

Papilloma virüslerin tiplerinin, alt tiplerinin ve varyantlarının taksonomik sınıfl andırılmasında ise major viral protein L1 gen bölgesinin homolojisi göz önünde bulundurulmuştur.

Birbirinden en uzak tipler de dahi %40 benzerlik görülmektedir.

İnsan papilloma virüsü tipleri klinik olarak da üç kategoriye ayrılmaktadır.

HPV virüs Sınıfları Bunlar; kanser açısından düşük riskli HPV’ler (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 55 ve 62)

Ihtimaller içinde yüksek riskli HPV’ler (26,53 ve 66) ve yüksek riskli HPV’ler (16 başta olmak suretiyle 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, 68, 73 ve 82) olarak gruplandırılmaktadırlar.

HPV YARDIM SAYFASI

Benzer Yazılar