HPV Aşısı Gardasil ve Cervarix 2020

HPV Aşısı Gardasil ve Cervarix 2020 hpv siğilinden virüsden kurtulma yolları.

HPV Aşısı Gardasil ve Cervarix, HPV Yardım 2020, HPV Forum, HPV Yorumlar, Gardasilin yan etkileri, Cervarix yan etkileri, HPVden kurtulma yolları, HPV TR Türkiye

HPV BİLGİ PAYLAŞIM FORUMU

Bitkisel Ürünler Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız !

HPV HASTALIĞINDAN KURTULANLARIN TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTIĞI ORTAK PLATFORMU ZİYARET EDİN !

GARDASIL nedir ve ne için kullanılır? (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

GARDASIL çalkalanmadan önce beyaz partiküller içeren berrak bir sıvıdır. Sert bir çalkalamadan sonra beyaz, bulanık bir sıvı halini alır.

GARDASIL bir aşıdır. GARDASIL’le aşılanma Human Papillomavirus (HPV) tip 6, 11, 16, 18 ile ilişkili hastalıklardan korunmayı hedefler.

Bu hastalıklar, pre-kanseröz (kanser öncüsü) genital (kadın üreme organı) lezyonlar (serviks(rahim ağzı), vulva (kadın üreme organının dış bölümü) ve vajina(kadın üreme organının rahim ağzına dek uzanan kısmı), prekanseröz anal (makat bölgesi) lezyonları ve genital siğilleri içerir. HPV Tip 16 ve 18 servikal kanser olgularının, HPV ile ilişkili vulva ve vajinanın pre-kanseröz lezyonlarının yaklaşık %70’inden, anal kanser vakalarının %75-80’inden, HPV ile ilişkili pre-kanseröz anal lezyonlarının %75’indensorumludur. HPV Tip 6 ve 11 genital siğil vakalarının %90’ından sorumludur.

GARDASIL bu hastalıklardan korunmak için kullanılır. (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

Bu aşı HPV ile ilişkili hastalıkların tedavisi için kullanılmamaktadır. GARDASIL herhangi bir HPV tipiyle ilişkili persistan infeksiyon ya da hastalığı olan bireylerde herhangi bir etkisi yoktur. Ancak, HPV’nin bir ya dadaha fazla tipiyle infekte kişilerde, GARDASIL HPV’nin diğer tipleriyle ilişkili hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

GARDASIL koruma sağladığı hastalıkların oluşmasına neden olmaz. (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

GARDASIL tipe özgü antikorlar (alerji oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini) oluşturur ve klinik çalışmalarda 16-45 yaş arası erişkin kadınlarda,16-26 yaş arası erkeklerde HPV Tip 6, 11, 16 ve 18’in neden olduğu hastalıkları önlediği gösterilmiştir. Bu aşı 9-15 yaş arası çocuklarda ve adolesanlarda da tipe özgü antikorlar oluşturur.

GARDASILresmi kılavuzlarauygun olarak kullanılmalıdır. (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

2. GARDASIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerGARDASIL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

•Sizin ya da çocuğunuzun GARDASIL’in içerdiği etkin maddelerdenveya yardımcı maddelerdenherhangi birine karşı alerjisi varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız),

•GARDASIL’in bir dozunun alınmasını takibensizde ya da çocuğunuzda gelişen alerjik durumlarda,

•Siz ya da çocuğunuz yüksek ateşli bir hastalık geçirilmekte iseniz (Ancak hafif ateş veya soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu tek başına aşılamayı ertelemek için bir neden teşkil etmez).

GARDASIL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Size veya çocuğunuza aşı uygulanıp uygulanmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Eğer:

•Kanama bozukluğu varsa (normale göre daha fazla kanamaya sebep olan hemofili gibi bir hastalığınız varsa), •Bağışıklık sisteminizzayıflamış ise(Örneğin genetik bir bozukluk veya İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonu nedeniyle),

•GARDASIL ile aşılama sonrasında bazen senkopla (bayılma) birlikte (genellikle adolesanlarda) düşme görülmüştür. Daha önceki enjeksiyonda bayılma gözlemlediyseniz doktorunuza danışınız.

•Tüm aşılarda olduğu gibi, GARDASIL ile aşılama; aşılanan kişilerin tümünde koruma sağlamayabilir.

•GARDASIL sadece HPV tip 6, 11, 16 ve 18’den kaynaklanan hastalıklara karşı koruma sağlar. Dolayısıyla, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı uygun önlemlerin alınmasına devam edilmelidir.

•GARDASIL HPV virüsünden kaynaklanmayan diğer hastalıklara karşı koruma sağlamamaktadır.

•Aşılama rutin servikal taramanın yerini tutmadığından rutin servikal tarama kritik önem taşımaktadır. Servikal smear/Pap testleri ve önleyici/koruyucu tedbirler konusunda doktorunuzun tavsiyelerine uymaya devam etmelisiniz.

•Trombositopeni (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücresi sayısında azlık) veya pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde intramüsküler (kas içi) uygulamadan sonra kanama olabileceğinden bu kişilere aşı dikkatle uygulanmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde bile olsa, sizinveya çocuğunuz için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.Korumanın süresi bilinmemektedir. Yükleme dozunun gerekip gerekmediğine dair, uzun dönemli takip çalışmaları devam etmektedir.

CERVARİX nedir ve ne için kullanılır?

CERVARİX  kadınlarda Human Papillomavirüs (HPV) tip 16 ve  18  adlı virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı korunak için kullanılan bir aşıdır. Bu hastalıklar şunlardır:
• Serviks kanseri  (Rahim alt ucundaki kanser)
• Prekanseröz serviks lezyonları (kansere dönüşme riski olan serviks hücresi değişimleri)

Cervarix bu hastalıkların görülmesini önler, fakat varolan hastalığınızı tedavi etmez.

Cervarix HPV tip 16  ve 18’i  aşısı vücudumuzda  antikor üretimini  uyararak etki gösterir. Klinik çalışmalarda, Cervarix 15-25  yaş arası kadınlarda HPV tip 16 ve 18 ile ilişkili  hastalıkları  önlediği gösterilmiştir. Ayrıca, Cervarix 10-14  yaş arası kızlarda antikor üretimini de uyarmaktadır. (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

Cervarix HPV’ nin  tüm tiplerine karşı koruma sağlamayabilir. HPV tip 16 ve 18 servikal kanser vakalarının  yaklaşık % 70’inden sorumludur. Cervariks (servariks) ayrıca HPV 16  HPV 18 dışındaki kansere neden olabilen HPV tiplerinin oluşturduğu enfeksiyonlara karşı etkinlik göstermiştir.

Bu aşı sizi serviks kanserinden korusa bile düzenli serviks muayenesine/taramasına devam etmeniz gerekir. Koruyucu ve önleyici tedbirleri almaya devam etmelisiniz.

Cervarix hastalık yapıcı (enfeksiyöz) değildir, dolayısıyla HPV ile ilgili hastalıklara neden olmaz. (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

Cervarix tek dozluk, kullanıma hazır enjektör içerisinde enjeksiyonluk süspansiyondur.

CERVARİX’i kullanmadan önce  dikkat edilmesi gerekenler

Cervarix’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız.
Eğer sizde veya çocuğunuzda aşağıdaki durumlardan herhangi biri varsa:
• Aşının içerdiği maddelerden herhangi birine karşı gelişen aşırı duyarlılık durumunda (yardımcı maddeler listesine bakınız.)

• Aşının bir dozunu aldıktan sonra gelişen aşırı duyarlılık durumunda. Aşırı duyarlılık  belirtileri: Kaşıntı, deri döküntüsü, nefes darlığı ve yüz veya dilde şişme olarak sıralanabilir.

• Yüksek ateşle seyreden şiddetli enfeksiyon veya soğuk algınlığı geçiriyorsanız,  iyileşene kadar aşılamayı ertelemek gerekebilir. Soğuk algınlığı  gibi hafif enfeksiyonlar önemli olmayabilir, ancak önce doktorunuzla konuşun.

Cervarix’i aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız.

Eğer sizde veya çocuğunuzda  aşağıdaki durumlardan herhangi biri varsa:
• Eğer kanama bozukluğunuz varsa veya vücudunuzda kolayca çürük oluşuyorsa.
• Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin veya  çocuğunuz için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

Cervarix’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix) 

Aşıyı kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.
Bu aşının hamilelik dönemindeki güvenliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Hamilelik sıranda bu aşıyı kullanıp kullanmamanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.
Aşı takvimi sıranda hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuz danışınız.

Emzirme (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix) 

Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Cervarix’in anne sütüne geçip geçmediği  bilinmemektedir. Bu nedenle, emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da servarix kullanımının durdurulup durdurulmayacağına ilişkin  karar verilirken, emzirmenin çocuk acısından faydası ve CERVARİX kullanımının  emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

Araç ve makine kullanımı

Aşının araç ve makine kullanma becerisi  üzerine bir etki meydana getirmesi beklenmemektedir.

Cervarix’in  içeriğinde bulunan  bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
CERVARİX 0,5 ml’ lik dozunda 23 mg’dan daha az sodyum içerir. Bu sodyum miktarına bağlı etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CERVARİX  bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında beklenen etkisini en iyi şekilde göstermeyebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız  veya son zamanlarda kullandıysanız veya son zamanlarda bu aşı dışında  herhangi bir aşılama yapıldıysa lütfen doktorunuza  veya eczacınızda bunlar hakkında bilgi veriniz. (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

Cervarix nasıl kullanılır?

Uygulama yolu ve metodu:
• Kas içi (intramüsküler) enjeksiyon ile kullanılır.
• Aşı kullanılmadan önce iyi çalkalanmalıdır.

Bu aşı hiçbir zaman damar içi (intravenöz) yoldan yapılmamalıdır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıktığı için  talimatlar
Doktorunuz Cervarix’i aşağıda yer alan programa göre toplamda üç enjeksiyon olacak şekilde uygulayacaktır:

• İlk doz: Doktorunuzun belirlediği bir tarihte
• İkinci doz: İlk dozdan bir ay sonra
• Üçüncü doz: İlk dozdan 6 ay sonra

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu aşılama takvimini takip ediniz. Bu sizin veya çocuğunuzun Cervarix’ten yarar görmenizi sağlar. Üç enjeksiyonluk aşılama takvimini tamamlanmazsa tam koruma sağlanamayabilir. (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanım:
CERVARİX  10 yaş altı çocuklarda kullanılmaz

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur. Böbrek karaciğer yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek yoktur.
Eğer Cervarix’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla servarix kullandıysanız:
Cervarix”ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacıyla konuşunuz

Eğer Cervarix dozunu almayı unutursanız
Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi servarix in içeriğinde bulunan maddelere ve aşının kendisine duyarlı olan kişilerde yan etkilere neden olabilir.

Aşağıdakilerden her hangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Üst solunum yolu enfeksiyonu (nadir)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gereke bilir ciddi yan etkiler seyrek görülebilir. (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

Aşağıdakilerden her hangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

* Enjeksiyon bölgesinde sertlik karıncalanma, hissizlik, kızarıklık, ve şişme (seyrek)
* 38 C ve daha yüksek ateş (yaygın)
* Mide ve bağırsak ile ilgili belirtiler: Bulantı, kusma, ishal, ve karında ağrı (yaygın)
* Yorgunluk, (çok yaygın)
* Baş dönmesi (çok yaygın)
* Baş ağrısı (çok yaygın)
* Egzersiz ile ilişkili olmayan kas ağrısı (çok yaygın)
* Eklem ağrısı  ( yaygın)
* Deride döküntü (yaygın)
* Kaşıntı (yaygın)

(HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

Aşı uygulama yerinde bölgesel olarak ağrı, kızarıklık, şişlik hissedebilirsiniz. Bu belirtiler genel olarak tüm aşılarda aşılamaya bağlı olarak görülen hafif yan etkilerdir. Genellikle 1-2 gün içinde kendiliğinden düzelir.
Eğer bu kullanıma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz

Cervarix’in saklanması

  Cervarix’i çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
  2 -8 derece arası sıcaklıklarda (buz dolabında) saklayınız.
  Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.
  Aşı kesinlikte dondurulmamalıdır. Aşı donmuş ise çözüp kullanmayınız.
  Renk değişikliği olması veya içinde yabancı maddeler bulunması durumunda aşıyı kullanmayınız. (HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

Son kullanma tarihinde uyumlu olarak kullanınız

Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihinden sonra servariks’i kullanmayınız. Bu tarihte ilk iki rakam ayı son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız aşıları şehir suyuna veya çöpe atmayınız.
Bu konuda eczacınıza danışınız

Ruhsat sahibi: GlaxoSmithKline ilaçları san. ve Tic.A.Ş
Büyük dere cad. No:173 1.Levent Plaza
B blok 34394 1 Levent/ İSTANBUL

Üretici: GlaxoSmithKline biologicals s.a. Rixensart. Belçika
Bu kullanma talimatı en son 28,12,2007 tarihinde onaylanmıştır.

(HPV Aşısı Gardasil) (HPV Aşısı Cervarix)

Hpv Siğili Olan Bölgelere DİKKAT

2020 Hpv Siğili Olan Bölgelere DİKKAT ve Genital siğil tedavisi

2020 Hpv Siğili Olan Bölgelere DİKKAT ve Genital siğil tedavisi nedir?, genital siğil, hpv siğil, siğil virüsü, hpv virüsü, genital bölge temizliği, siğilin çoğalması, siğil çoğalmaması?

Hpv Siğili Olan Bölgelere DİKKAT, Hpv Virüsü, Genital Siğil olan bölgelerde ASLA jilet kullanmayın. Ağda epilasyon yapmayın. Asit içerikli kremler veya damlalar kullanmayın.

Kısacası siğil olan bölgeyi tahriş etmeyin çünki kanı, suyu, sıvısı değdiği yerden ve dokandığı yerden çoğalarak çıkmaktadır.

HPV BİLGİ PAYLAŞIM FORUMU

Bitkisel Ürünler Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız !

HPV HASTALIĞINDAN KURTULANLARIN TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTIĞI ORTAK PLATFORMU ZİYARET EDİN !

 

Terleme yolu ile bile siğillerin çoğalma yayılma ihtimali çok yüksek bunun için kuru tutun kağıt havlu vs ile koruyun sık sık değiştirerek nemli olmasını engelleyin tahriş etmekten kaçının. Hpv Siğili Olan Bölgelere DİKKAT, edin

Genital bölge temizliğini 2,,3 numara traş makineleri ile tahriş yapmadan özen göstererek yapabilirsiniz. Bunlara dikkat ederseniz hpv virüsü çoğalmayacak yayılmayacaktır.

Hpv Siğil Olan Bölge, siğil,genital siğil, hpv siğil,siğil virüsü, hpv virüsü, genital bölge temizliği, siğilin çoğalması, siğil çoğalmaması, güncel, hpv, haberler, forum, GENİTAL SİĞİL, genital siğile kesin çözüm,

Genital siğil tedavisi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

HPV bir vürüstür Lezyonları, siğil benzeri normal siğiller değildir. HPV virüsünü Negatif etmek gerekir. Normal siğil olmadığı için Yakmayla, Dondurmayla, Lazerle, Asit içerikli damlalar ve krem ile geçmez. Cildinizi tahriş ettiğiniz için çoğalarak yayılır. 

Her yaşta büyük küçük kadın erkeğin kullanabileceği bitkisel ürün.