Cin 1 nedir? Ne anlama gelir?

Cin 1 nedir? 2020 Ne anlama gelir? Cin1 Tedavisi, çaresi 2020

(( Cin1 Tedavisi, CİN 1 nedir?2020, Ne anlama gelir?, CİN 1 çaresi, CİN 1 Tedavisi, CİN1, Test, DNA Testi, Smear Testi, HPV virüsü, Genital siğiller, Doğal, Bitkisel, Kesin Çaresi 2019/2020))

Cin1 kelimesinin anlamı

CİN kelimesinin anlamı “servikal intraepitelyal lezyon” dur ve rahim ağzında gelien hücre anomaliliğin in şiddetini belirlemek için kullanılır.

(( Cin1 Tedavisi, CİN 1 nedir?, Ne anlama gelir?, CİN 1 çaresi, CİN 1 Tedavisi, CİN1, Test, DNA Testi, Smear Testi, HPV virüsü, Genital siğiller, Doğal, Bitkisel, Kesin Çaresi 2019/2020))

Cin 1 hafif orta ve şiddetli olarak üçe ayrılır.

Cin 1 nedir?, Ne anlama gelir? Bunlara sırası ile CiN 1, CiN 2 ve CİN 3 denir. Rahim ağzı nın dış yüzü birkaç değişik hücre tabakasından oluşmaktadır.

Bu tabakaların altında bazal membran adı verilen bir duvar bulunur. Bu duvarın altında ise serviks başlar.

HPV BİLGİ PAYLAŞIM FORUMU

Bitkisel Ürünler Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız !

HPV HASTALIĞINDAN KURTULANLARIN TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTIĞI ORTAK PLATFORMU ZİYARET EDİN !

Cin 1 nedir?, Ne anlama gelir? Bazal membranın üstündeki tabakaları oluşturan hücrelerin yapısında ve şeklinde olan değişiklikler servikal intaepitheliyal neoplazi CİN olarak adlandırılırlar.

(( Cin1 Tedavisi, Cin 1 nedir?, Ne anlama gelir?, Cin 1 çaresi, CİN 1 Tedavisi, CİN1, Test, DNA Testi, Smear Testi, HPV virüsü, Genital siğiller, Doğal, Bitkisel, Kesin Çaresi 2019/2020))

Cin 1 nedir LSİL (Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion – LGSIL ) aynı anlamdadır.

CİN1 hafif derece servikal intraepitelyal neoplazi anlamına gelir ve bethesta sistemi ile düşük derece skuamoz intarepitelyal lezyon anlamına gelen LSİL ( LGSİL ) ile eş anlamdadır.

Anormal smear testlerinin %2 sini cin 1 oluşturmaktadır.

Cin 1 nedir?, Ne anlama gelir? Anormal smear testlerinin %2 sini cin 1 oluşturmaktadır. Smear testinde cin 1 saptanan hastalara daha sonra kolposkopi altında biopsi uygulandığında %70 oranında CIN 1, %12-18 inde CIN 2 veya 3 ve çok nadiren de olsa rahim ağzı kanseri görülür.

CİN 1 tanısı tanısı konan kadınların %75-85 inde rahim ağzı kanseri açısından yüksek riskli HPV tiplerine rastlanır.

Ancak menopozda ve menopz sonras olan hastalarda HPV pozitiflik oranı daha düşüktür çünkü HPV gençlerde daha sık görülen ve gençlerde daha çok rahim ağzı kanseri yapabilen bir virüs tür .

CİN 1 saptanan hastalarda yüksek oranda HPV pozitifliği nedeniyle mutlaka kolposkopik biopsi önerilmektedir. HPV tipini belirlemek için HPV testi yani HPV tipleme de yapılması doğru olmaktadır.

Eğer HPV yok ise

Cin 1 nedir?, Ne anlama gelir? Eğer HPV yok ise ve kolposkopik biopsi sonucu cin 1 çıkmış ise genç hastaların %60 ında 1 yıl içerisinde ve %90 nında 3 yıl içerisinde anormal hücreler normale döndüğü için yoğun girişimlere uygulanmaması ve sadece izlenmesi önerilmekte veya kriyoterapi gibi basit bir işlem tavsiye edilmektedir.

Genç hasta grubunda 1 yıllık izlem sonunda cin 2 veya cin 3var ise veya ikinci yılın sonunda smear testi hala ASCUS olarak devam ediyorsa kolposkopi takibi önerilmektedir.

CİN 1 tanısı nasıl kesinleştirilir Ne anlama gelir? cin 1 olan hastaya ne yapılır?

Smear testinde cin 1 saptanan hastalarda öncellikle kolposkopik punch biopsi ve endoservikal küretaj ( ECC ) yapılır.

Kolposkopi biopsi sonucu Ne anlama gelir?;

Eğer CİN 2 den daha düşük bir patoloji yani yine CİN1 çıkar ise 3 ay sonra smear vtesti yapılrı ve hasta daha sonra 6 aylıksmear ile takip edilir.

Eğer her 2 smear testi normalse veya HPV negatifse hasta rutin aralıklarla yılda bir defa smear testine çağrılabilir.

Biopsi sonucu CİN 1 çıkan hastada HPV de var ise kriyoterapi gibi bir tedavci gerekmektedir.

HPV pozitifse Ne anlama gelir? tekrar kolposkopi önerilir.

Eğer 1.yılın sonunda smear testi normal değilse veya HPV pozitifse tekrar kolposkopi önerilir.
Eğer biyopside CIN 2 veya CİN3 yani LSİL (LGSİL) veya rahim ağzı kanseri çıkmış ise bunlara yönelik tedaviye geçilir

İnsan Papilloma Virüsü (HPV)

İnsan Papilloma Virüsü 2020 (HPV) Genital Siğiller.

(İnsan Papilloma Virüsü (HPV), HPV virüsü, Siğil, Genital Siğiller, HPV Türkiye, HPV Turkey, Human papilloma virus, Tedavisi, Çaresi, Doğal, Bitkisel, Çözüm.)

Human papilloma virus Açıklama HPV virüsü

İnsan papilloma virüsü (HPV), papillomaviridae ai-lesinde bulunmaktadır. Papillomaviridae ailesinde 12 cins yer almaktadır. Bunlar alfa, beta, gamma, mu ve nu cinsleri ile bunların dışında kalan ve hayvan papilloma virüsleri oluşturan yedi cinsi içermektedir.

HPV BİLGİ PAYLAŞIM FORUMU

Bitkisel Ürünler Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız !

HPV HASTALIĞINDAN KURTULANLARIN TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTIĞI ORTAK PLATFORMU ZİYARET EDİN !

Alfa papilloma cinsi, en büyük grup olup, bu grupta mukozayıenfekte eden tipler ile deride yaygın siğillere sebep olan kutanöz tipler yer almaktadır. Bu virüsler 50–55 nm çapında zarfsız, çift sarmallı, ikozahedral nükleokapsitli ve proteinle çevrili DNA genomu içermektedirler. Diğer birçok virüsün aksine HPV’ler, antijenik yapılarından çok DNA yapısına göre sınıflandırıldığından serotipler yerine genotipler olarak ve keşfedildikleri sıraya göre numaralandırılmaktadır. (İnsan Papilloma Virüsü (HPV), HPV virüsü, Siğil, Genital Siğiller, HPV Türkiye, HPV Turkey, Human papilloma virus, Tedavisi, Çaresi, Doğal, Bitkisel, Çözüm.)

Günümüzde 200’den fazla HPV virüsü tipi tanımlanmıştır.

HPV’lerin sınıfl andırılmasında; tür orijini ve DNA hibridizasyonuyla tespit edilen viral genomlar arasındaki homolojinin derecesi önemlidir. DNA sekanslarına göre de papilloma virüslerin filogenetik sınıfl andırması yapılmıştır. Papilloma virüslerin tiplerinin, alt tiplerinin ve varyantlarının taksonomik sınıflandırılmasında ise major viral protein L1 gen bölgesinin homolojisi göz önünde bulundurulmuştur. (İnsan Papilloma Virüsü (HPV), HPV virüsü, Siğil, Genital Siğiller, HPV Türkiye, HPV Turkey, Human papilloma virus, Tedavisi, Çaresi, Doğal, Bitkisel, Çözüm.)

HPV virüsü İnsan papilloma virüsü tipleri klinik olarak da üç kategoriye ayrılmaktadır.

Birbirinden en uzak tipler de dahi %40 benzerlik görülmektedir. İnsan papilloma virüsü tipleri klinik olarak da üç kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; kanser açısından

Düşük riskli HPV’ler (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 55 ve 62)

Olası yüksek riskli HPV’ler (26,53 ve 66)

Yüksek riskli HPV’ler (16 başta olmak üzere 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, 68, 73 ve 82) olarak gruplandırılmasıdır.

(İnsan Papilloma Virüsü (HPV), HPV virüsü, Siğil, Genital Siğiller, HPV Türkiye, HPV Turkey, Human papilloma virus, Tedavisi, Çaresi, Doğal, Bitkisel, Çözüm.)

HPV Enfeksiyonun Nasıl Bulaşır?

İnsan papilloma virüsü birçok şekilde bulaşmaktadır; kontamine yüzeylerden, ciltteki lezyonlardan ve doğum kanalından olmak üzere direkt veya indirekt olarak bulaş görülmektedir. Ancak, en önemli bulaşma şekli cinsel yolla bulaştır. Şiddetli enfeksiyonlar için, cinsel aktivite esnasında skuamöz ya da mukozal epiteldeki aşınmalar veya hasarlarla bazal hücrelere doğru HPV’nin ulaşması gerekmektedir. (İnsan Papilloma Virüsü (HPV), HPV virüsü, Siğil, Genital Siğiller, HPV Türkiye, HPV Turkey, Human papilloma virus, Tedavisi, Çaresi, Doğal, Bitkisel, Çözüm.)

Yapılan çalışmalarda seksüel aktif kadınların %75’inde HPV varlığı bildirilmektedir. Ayrıca genital HPV enfeksiyonu geçiren bireylerin eşlerinde de %60-66 oranında ortalama 3 ay gibi bir süre sonrasında genital HPV lezyonları görülmektedir. (İnsan Papilloma Virüsü (HPV),  HPV virüsü,  Siğil,  Genital Siğiller,  HPV Türkiye,  HPV Turkey,  Human papilloma virus,  Tedavisi,  Çaresi,  Doğal,  Bitkisel,  Çözüm.)

Cinsel ilişki ile bulaşmada en önemli faktörler

Cinsel ilişki ile bulaşmada en önemli faktörler cinsel eş sayısı ve enfeksiyonun alındığı yaştır. Özellikle ilk cinsel ilişki yaşının erken olması, HPV enfeksiyonu alınmasında ve daha sonra gelişecek malign lezyonlar açısından oldukça önemlidir. Tüm bu bilgilerin yanısıra, serviks enfeksiyonunda genellikle cinsel ilişkinin gerekli olduğu düşünülür, ancak HPV anogenital bölgeleri de enfekte edebilir.

Ayrıca, HPV’nin cinsel ilişki olmaksızın indirekt bulaş ile kontamine yüzey-lerden (havlu v.s.) ve deriden deriye temasla da bulaşabileceği bilinmektedir.

Nadir görülen bir durum olarak da, anneden bebeğe doğum kanalıyla fetal olabilen rekkürent solunum papillomatozis (recurrent respiratory papaillomatosis, RRP) bulaşı olabileceği rapor edilmiştir.

Bazı çalışmalarda servikal HPV taşıyan kadınlardan doğan çocukların nazofarinks sekresyonlarında %4–87 oranında HPV DNA pozitifliği belirlenmiştir. (İnsan Papilloma Virüsü (HPV), HPV virüsü, Siğil, Genital Siğiller, HPV Türkiye, HPV Turkey, Human papilloma virus, Tedavisi, Çaresi, Doğal, Bitkisel, Çözüm.)

HPV Enfeksiyonunun Klinik Belirtileri

İnsan papilloma virüsü sadece serviks kanserlerinde değil aynı zamanda deri ve faringeal kanserler gibi diğer malignensilerle ilişkili olan vulvar, vajinal, penil ve anal kanserlerden de sorumludur.

(İnsan Papilloma Virüsü (HPV), HPV virüsü, Siğil, Genital Siğiller, HPV Türkiye, HPV Turkey, Human papilloma virus, Tedavisi, Çaresi, Doğal, Bitkisel, Çözüm.)

Yaklaşık 40 HPV tipinin genital mukoza enfeksiyonuna sebep olduğu bilinmektedir ve kanserojen potansiyeline göre sınıflandırılmaktadır. Düşük riskli tipler genital siğiller ve düşük dereceli genital anormallikleri içeren benign lezyonlara sebep olur.

Ancak genital kanserlerde bulunmazlar. Bu nedenle “düşük riskli” olarak adlandırılırlar. Yüksek riskli tipler hem düşük hem de yüksek dereceli prekanseröz lezyonlara sebep olurlar. Bununla beraber, invaziv kanserlerde görülen tipler için “yüksek riskli” tanımlamasıyapılmaktadır. (İnsan Papilloma Virüsü (HPV), HPV virüsü, Siğil, Genital Siğiller, HPV Türkiye, HPV Turkey, Human papilloma virus, Tedavisi, Çaresi, Doğal, Bitkisel, Çözüm.)

İnsan papilloma virüsü enfeksiyonlarının çoğu asemptomatik olmakla birlikte değişik klinik tablolar ortaya çıkabilir.

Değişken klinik tablo, virüsün tipine (HPV 16 ve HPV 18 invaziv karsinom ile ilişkilidir), lezyonun lokalizasyonuna (respiratuvar papillomatozis gibi), bireyin immünolojik durumuna (gebeler ve immun yetmezliği olanlarda daha ağır tablo) ve epitelin doğasına (serviksin transformasyon bölgesindeki metaplazik skuamöz epitel, HPV veya diğer kofaktörlerin onkojenik etkilerine daha yatkındır) bağlıdır.

Genital siğiller birkaç ayda gözlenirken, servikal kanser gelişimi yıllar alabilmektedir.

Bununla birlikte, çoğu HPV enfeksiyonu asemptomatiktir ve sadece HPV DNA testi uygulandığında tespit edilmektedir. Sağlıklı bireylerde, enfeksiyonun %75’inden fazlası otuzuncu ayda belli olur. Bu durum özellikle düşük riskli tiplerde doğrulanmıştır.

Genital HPV enfeksiyonunun başlıca klinik aşamaları; l. Latent, 2. Subklinik ve 3. Klinik dönemlerdir. Virüs ilk olarak bazal laminaya yakın stratum germinativumdaki hücreleri enfekte eder, bu da en çok cinsel ilişkiye bağlı mikrotravmaların olduğu bölgede oluşur.

Latent dönemde hastalığın sitolojik ya da morfolojik hiçbir bulgusu yoktur, sadece ultrasensitif PCR teknikleri ile HPV DNA’sı gösterilebilir. Subklinik dönemde HPV’ye bağlı sitolojikmikroskobik değişiklikler veya kolposkopi gibi büyütme yöntemleri uygulanarak görülebilen lezyonlar söz konusudur.

Servikal intra-epitelyal neoplazi (CIN) ve intraepiteliyal neoplaziler genelde bu döneme oluşur.

Genital kondilom ya da invaziv kanser gibi gözle görülebilen lezyonların ve belirtilerin bulunduğu dönem ise klinik dönemdir. İmmünolojik kontrolün kaybıyla virüs genomu replike olur ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan büyüme faktörlerinin etkisiyle epitel proliferasyonu, intermediyer hücre hiperplazisi ve hiperkromazi oluşmaktadır.

Normalde CIN, subklinik bir enfeksiyon olup, kapiller ve stromal proliferasyon gözle görülebilecek bir kondilom yapacak düzeyde değildir. Ancak olguların %30’unda bu proliferasyon aşırı olup, servikste gözle görülebilir ekzofi tik kondilom gelişebilir.

(İnsan Papilloma Virüsü (HPV), HPV virüsü, Siğil, Genital Siğiller, HPV Türkiye, HPV Turkey, Human papilloma virus, Tedavisi, Çaresi, Doğal, Bitkisel, Çözüm.)

Epitel tabakası üst sıralarında HPV karakteristik bulgusu olan “koilositoz” ortaya çıkmaktadır. Koilositler malign dönüşüm gösteremeyen, ölü ya da ölmekte olan stratum granulosum hücreleridir.

Koilosit nükleusu düzensiz ve virüs partikülleri ile dolu olduğu için hiperkromatiktir. Sitoplâzmada çekirdeğin hemen üzerinde vakuol bulundurmaktadır. Bu koilositler aslında daha çok düşük risk grubundaki HPV enfeksiyonlarının belirteci olarak görülmektedir.