Lsil Nedir?

Lsil ve Lgsil Nedir?

Lsil ve Lgsil Nedir?, Cin 1 2 3, Ascus, Genital siğil, Makat siğilleri, HPV virüs tedavisi, Ağız içi siğillere, Rahim ağzı kanseri, SON Çaresi NEDİR?

Lsil Cin 1 (hafif displazi) ile eş anlamlıdır ve LSİL HPV varlığında ortaya çıkan koilositotik atipi olarak isimlendirilen hücre değişiklikleri de düşük grade skuamöz intraepitelyal lezyonlara dahildir. Lgsil Nedir?

HPV ile ilgili hücre değişiklikleri (koilositozis ve CİN LSIİ kategorisi altında birleşmektedir; çünkü her iki lezyonun da doğal yapıları çeşitli HPV tipleri nin dağılımı ve sitolojik özellikleri aynıdır. (Ascus, Lsil, Lgsil Nedir?)

Ascus Lgsil Nedir? Uzun vadeli izleme çalışmaları göstermiştir ki; ’’koilositosis’’ olarak sınıflandırılan lezyonlar vakaların %14 ‘ünde yüksek grade intraepitelyal neoplaziye ( HSİL) dönüşmektedir.

Ascus Lgsil Nedir? LSİL , Low grade intraepithelial lesion-düşük gradeli lezyon, veya başka bir isimlendirme ile LGSİL bethesta sınıflamasına göre Cin1 ile eş anlamdadır ve LSİL tedavisi, sonrası takibi teşhisi Cin1 ile aynıdır.

HPV BİLGİ PAYLAŞIM FORUMU

Bitkisel Ürünler Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız !

HPV HASTALIĞINDAN KURTULANLARIN TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTIĞI ORTAK PLATFORMU ZİYARET EDİN !

(Ascus, Lsil, Lgsil Nedir?)

Smear değerledirilmesinde PAP ve Bethesda Karşılaştırılması

PAP sınıflaması: Klas 1
Tanım: Norma
Bethesda Karşılığı: Normal sınırlar içinde

PAP sınıflaması: Klas 2
Tanım: Reaktif değişiklikler, Cin 1
Bethesda Karşılığı: İyi huylu hücresel değişiklikler
İnflamasyon, Atrofi, Radyasyon, ASCUS, Low grade, SIL, (LSIL) Lgsil Nedir?

PAP sınıflaması: Klas 3
Tanım: CIN 2, CIN 3
Bethesda Karşılığı: High Grade SIL (HSİL) Lgsil Nedir?

PAP sınıflaması: Klas 4
Tanım: Carcinoma in-situ
Bethesda Karşılığı: High Grade SIL (HSİL)
(Cin 1, 2, 3, DNA, nedir?)

PAP sınıflaması: Klas 5
Tanım: İnvazif karsinom (kanser)
Bethesda Karşılığı: Mikroinvazif kanser (tutulum 3mm’den daha az) İnvazif kanser (tutulum 3 mm’den daha fazla)

(Ascus, Lsil, Lgsil Nedir?)

hpvturkiye.com

Genital Siğillere Dikkat!

Genital Siğillere Dikkat! 2020 (Pozitif HPV’yi Negatif Et) Farkında Ol!

( Genital Siğillere Dikkat!, (Pozitif HPV’yi Negatif Et), HPV Pozitif, HPV Negatif, HPV virüsü, Genital Siğil tedavisi, HPV Tedavisi, Rahim Ağzı Kanseri tedavisi, Ascus tedavisi. )

Human Papilloma Virüsü (HPV virüsü) HPV Pozitif, Genital Siğiller

Genital Siğillere Dikkat!, (HPV Negatif) Günümüzde human papilloma virusunun (HPV), servikal kanserin gelişiminde en önemli etiyolojik ajan olduğu üzerinde durulmaktadır. Yapılan çalışmalarda serviks kanseri olgularının neredeyse tümünün (%99) HPV nin belirli tiplerinden kaynaklandığı gösterilmiştir. Bu nedenle servikal kanser sıklığında azalma, HPV nin tanınması, önlenmesi ve tedavi edilmesi yoluyla mümkündür. USA de hastalık kontrol merkezi verilerine göre dünyada seksüel yönden aktif kadın ve erkeklerin yaşamları boyunca HPV ile enfekte olma şansları %50 olarak bildirilmiştir. (Genital Siğil tedavisi)

HPV BİLGİ PAYLAŞIM FORUMU

Bitkisel Ürünler Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız !

HPV HASTALIĞINDAN KURTULANLARIN TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTIĞI ORTAK PLATFORMU ZİYARET EDİN !

Human Papilloma Virüsü HPV Pozitif, genital siğiller (HPV) insanda siğil oluşumuna neden olan bir virustür.

Genital Siğillere Dikkat!, HPV’nin insana geçen 50 den fazla tipi vardır ve bu tiplerden ellerde ve ayaklarda yaygın siğillere neden olan tipleri nizbeten zarasızdır. Bir kısmı ise cinsel yolla bulaşmaktadır ve genital bölgede kondiloma aküminata adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olur. cinsel yolla bulaşan HPV tiplerinden 15’i karsinojenik olarak değerlendirilmektedir. Tüm dünyada servikal kanser (rahim ağzı kanseri) etiyolojisinde en önemli etken olarak HPV tip 16 bulunmuştur. Bunu tip 18, 45 ve 31 izler.

HPV virüsü, Genital siğil Belirtisi ve Bulgular

HPV, DNA tümör virusudur ve temel olarak serviksin mukozal epitelini enfekte ederek hücrelerde siğil formasyonu ile sonuçlanacak hücre proliferasyonunu artırıcı etki gösterir.. (HPV Negatif) Lezyonlar tek ya da çok sayıda, yumuşak, karnabahar görünümünde, ağrısız olup genellikle anüs çevresinde, vulvada, vajende, servikste ve peniste yerleşir. Enfeksiyon bazen görüntü vermeden seyredebilir. Bu görüntüsüz durumlarda büyüteçle (kolposkopi) yapılan ayrıntılı incelemede ufak çaplı kitleler tanılanabilir. Bazende anüs ile vajina arasındaki bölgeyi dolduran karnabahar görünümlü dev kitlelere rastlanır. Oral- genital seks uygulamalarında ağız mukozasında da lezyonlar ortaya çıkabilir.

( Genital Siğillere Dikkat!, (Pozitif HPV’yi Negatif Et), HPV Pozitif, HPV Negatif, HPV virüsü, Genital Siğil tedavisi, HPV Tedavisi, Rahim Ağzı Kanseri tedavisi, Ascus tedavisi. )

HPV virüsü, Genital Siğillerin Bulaşma Yolu ve Sonrası

HPV, cinsel yolla bulaşan virüslerin başında yer alır. HPV’nin bulaşması için mutlaka tam bir cinsel ilişki olması gerekmez, enfekte bölgelerin birbiri temasıile de bulaşma kolayca olabilir. Yavaş üreyen bu virusun latent dönemi 9-12 aydır. Ancak siğil şeklindeki lezyonların ortaya çıkmadığı bu dönemde de hastalığın cinsel yolla bulaşması mümkündür. (çözüm Genital Siğil tedavisi)

Aktif genital siğil lezyonların olduğu durumlarda bulaşıcılık oldukça yüksektir.

HPV ile enfekte olan kadında virus birinci yılda %70, ikinci yılda %90 oranında immun sistem tarafından ortadan kaldırılır. Virusun vucuttan eradikasyonu tipi ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle kendi DNA’larını konakçı DNA’sına entegre eden yüksek riskli tiplerinde (tip 16 ve 18) virüsün eradikasyonu uzun sürer.

Hastaların %10 nunda enfeksiyon devam eder ve bu olgularda invazif servikal kanser gelişmesi 15-20 yıllık bir süreci kapsar. (Çözüm Genital Siğil tedavisi)

( Genital Siğillere Dikkat!, (Pozitif HPV’yi Negatif Et), HPV Pozitif, HPV Negatif, HPV virüsü, Genital Siğil tedavisi, HPV Tedavisi, Rahim Ağzı Kanseri tedavisi, Ascus tedavisi. )

Bu nedenle preinvazif (kanser öncesi) lezyonların pap- smear tarama testi ile erken dönemde yakalanmaları mümkün ve önemlidir.

Siğil şeklinde lezyon ortaya çıkmış ise biyopsi ile tanı doğrulanmalıdır. Günümüzde HPV’nin onkojenik alt tiplerini belirlemek ve etkenin HPV’nin onkojen alt tipi olup olmadığını saptamak mümkündür.

Oldukça bulaşıcı olan HPV enfeksiyonunun malign dönüşümünü hızlandıran pek çok risk faktörü vardır.

Bunlar; erken yaşta (18 yaştan önce) ve çok eşli cinsel yaşam, cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların varlığı (özellikle klamidya trikomatis ve herpes simpleks tip II), sigara kullanma, immun sistemin baskılandığı durumlar (HIV gibi), kötü beslenme (özellikle vit C ve E, beta karoten ve folik asitten eksik beslenme), çok doğum (3 den fazla) ve kişisel hijyenin bozuk olmasıdır.

( Genital Siğillere Dikkat!, (Pozitif HPV’yi Negatif Et), HPV Pozitif, HPV Negatif, HPV virüsü, Genital Siğil tedavisi, HPV Tedavisi, Rahim Ağzı Kanseri tedavisi, Ascus tedavisi. )

Genital Siğillerden (HPV virüsü) Korunmak

Cinsel yolla bulaşan tüm hastalıklarda olduğu gibi birden fazla cinsel eşi olanların düzenli kondom kullanması enfeksiyon riskini azaltır. Ancak HPV nin bulaştırıcılığıo kadar yüksektir ki, şüpheli kişilerde kondom kullanımı bile bazen korumayabilir. O nedenle şüpheli kişilerle cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır.

HPV ve Genital siğil AŞISI

HPV aşısı serviks kanserinin önlenmesi bakımından yeni bir açılım getirmiştir. HPV türüne karşı geliştirilen ve rahim ağzı kanseri aşısı olarak bilinen aşı 2007 yılından itibaren tüm dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye’de de reçete edilerek kullanılmaya başlanmıştır. HPV aşısı genital siğillerin %90 nına karşıkoruyucudur. Aşı, HPV tip 16,18, 6 ve 11’e karşı geliştirilmiştir.

( Genital Siğillere Dikkat!, (Pozitif HPV’yi Negatif Et), HPV Pozitif, HPV Negatif, HPV virüsü, Genital Siğil tedavisi, HPV Tedavisi, Rahim Ağzı Kanseri tedavisi, Ascus tedavisi. )

Aşılama önerileri: 11-12 yaşındaki kızlara rutin yapılması önerilmektedir.

( Erkek çocuklar için aşılama tartışmalıdır). Ancak sosyal nedenler ile 13-26 yaş da kabul edilebilir. Cinsel yönden aktif kadınlara da yapılabilir ancak cinsel yaşama başlamamış olanlara göre daha az etkilidir. Gebe kadınlara uygulanmaz ancak inaktif olduğundan laktasyonda uygulanabilir.

Aşı üç doz şeklinde kas içine, ikinci ve üçüncü dozların ilk dozdan iki ve üç ay sonra yapılması önerilmektedir. Aşı servikal tarama yerine geçmez o nedenle tarama programları devam etmelidir.

Türkiye’de HPV aşısının rutin olarak yapılmasını engelleyen zorlukların başında aşıya ulaşılabilirliğin standart olmaması gelmektedir.

Bu aşı sosyal güvence kapsamında olmadığı gibi Sağlık Bakanlığının ücretsiz yaptığı aşıların da dışındadır. Aşı oldukça pahalı olup üç dozun toplam maliyeti 750 TL. dır. Bunun yanında cinsel yolla bulaşan bir hastalığa karşı aşılamanın kızların daha serbest davranmasına yol açacağı gibi bazı varsayımlar da aşının uygulanmasını kısıtlamaktadır.

Tedavi:Hastalığın karsinojen etkisini azaltmak ve yayılmasını önlemek için erken tedavi önemlidir. Tedavi de podofilin, trikloroasetik asit, likit nitrojen, kriyoterapi, lazer terapi ya da servikal konizasyon uygulanabilir. Tedavi sırasında cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. Tedavi sonrası düzenli pap- smear kontrolleri ile yapılacak izlem en az tedavi kadar önemlidir.

( Genital Siğillere Dikkat!, (Pozitif HPV’yi Negatif Et), HPV Pozitif, HPV Negatif, HPV virüsü, Genital Siğil tedavisi, HPV Tedavisi, Rahim Ağzı Kanseri tedavisi, Ascus tedavisi. )

Pap smear testi

Serviksin preinvazif (kanser öncesi) lezyonları her yıl yapılacak pap smear test kontrolleri ile, erken dönemde ve kolayca tanıla bilmektedir. İlk cinsel ilişkiden 3 yıl sonra yada 21 yaşından itibaren kadınların yıllık pap smear testi yaptırmaları, ardışık 3 smear sonucu negatif olduğu durumda pap smear test izlenimlerini 2 veya 3 yılda bir yaptırmaları önerilmektedir.