Rahim ağzı kanseri tedavisi nedir?
Cin1, Cin2, Cin3 Ascus Nedir?
Genital siğillere kesin çözümü nedir?
Human Papilloma Virüs

Ascus Yardım

Ascus Yardım, Hpv virüsü, Genital Uçuklar Serviks

Ascus Yardım, Ascusun Tedavisi, HPV virüsü, Genital Uçuklar, Rahim ağzı kanseri, Serviks, Cin1, Cin2, Cin3, Güncel yazı, Naturel Bitkisel Çözümü nedir. Son olarak izahat bilgiler.

Ascus Nedir? Ascus Tedavisi nedir?

Ascus Yardım Rahim ağzı kanseri, Rahim agzı patolojileri, günümüzde bilhassa HPV (Human Papilloma Virus) virüsünün yaygınlaşması ile beraber ehemmiyet kazanmıştır. (Ascus Tedavisi nedir?) (Ascus Yardım)

Cinsel yolla bulaşan ve toplumda oldukça yaygın olan Ascus Tedavisi nedir?

Cinsel yolla bulaşan ve toplumda oldukça yaygın olan bu enfeksiyon, rahim ağzı kanserlerinin neredeyse %99,7 sinde mevcut olup, ek olarak anüs, penis, vajina, vulva kanserlerinden de görevli tutulan bir virüstür. (Ascus Yardım)

Günümüzde 200′ün üstünde tipi var. (HPV virüsü)

Günümüzde 200′ün üstünde tipi olup bunlardan 80 kadarı insanlarda enfeksiyona yol açmakta ve bunların da 40 kadarı genital sistemde enfeksiyon yapabilmektedir. (Ascus Tedavisi nedir?)

15-20 yıl kadar vücutta kalabilmekte

Rahim ağzı kanseri: Vakaların %90′ında 2 yıl içinde vücut tarafınca temizlene bilmesine rağmen bazı durumlarda 15-20 yıl kadar vücutta kalabilmekte ve sayılan bölgelerde kanser öncesi (premalign) değişikliklere yol açarak kansere predispozisyon oluşturabilmektedir. (Ascus Yardım)

Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önleme ve Ascus Tedavisi nedir?

Rahim ağzı kanserinin günümüzde mevcut olan; aşılar, tarama programları, cinsel yolla bulaşan hastalıkları önleme girişimleri yardımıyla “önlenebilir bir kanser olması “ sebebiyle de önemi daha da artmıştır.

Rahim ağzı patolojilerinin tanısında değişik sınıflamalar kullanılagelmekle birlikte son olarak 2001 senesinde BETHESTA sistemi kullanılmaya başlanmıştır. ASCUS, BETHESTA sistemine gore klasifiye edilen patolojik bir tabirdir. (Ascus Yardım)

Önemi belirlenememiş ATİPİK hücreler anlamına gelmekte olup (ASCUS) sitoloji de (smear örneğinde) tespit edilebilmektedir. (Ascus Tedavisi nedir?)

Bir hastanın rutin smear incelemesi ve Ascus Tedavisi nedir?

Eğer patolog, ASCUS’dan daha mühim olan bir lezyondan (HSIL) bunun ayırt etmekte zorlanıyorsa ASCUS tabirinin yerini ASC-H alır (ASCUS’dan daha ileri bir biçim olup %80 vakada HPV vürüsü mevcuttur).

Bir hastanın rutin smear incelemesinde ASCUS gelmişse bu çoğu zaman benign (iyi huylu) bir durum olup çoğunlukla nonspesifik bir vajina serviks iltihabından doğar (Servikovajinitis, atrofik vajinit). Bu durumda smear tekrarından ilkin ne olursa olsun nonspesifik tedavi verilmelidir. (HPV virüsü)

Bunlar genel anlamda hanım doğum doktorlarının verdiği, halk içinde akıntı ilaçları diye tabir edilen tedavilerdir (fitil, krem vs). Bu tedavilerle bir çok vakada lezyon gerilemekte ya da düzgüsel çıkmaktadır. Ardışık smear aralığı minimum 6 aydır. (HPV virüsü)

Genital uçuklar Burada dikkat edilecek nokta 2. Kez alınan smear’de ortalama 1/3 oranında daha ileri bir lezyon (CIN2,CIN3) olmasına rağmen sonucun düzgüsel gelebilmesidir. Ascus Tedavisi nedir?

Genital Uçuklar: Sadece CIN2, ya da CIN3 lezyonlarının tanısı sitoloji kısaca smear ile konamamakta bir tek “doku biyopsisi” ile konabilmektedir. (HPV virüsü)

Bu yüzden de sitolojik örneklerde bu premalign lezyonların atlanma olasılığı mevcuttur.

Ascus Tedavisi nedir? Güncel yaklaşımda, bu hastalarda nonspesifik vajinit tedavisinden sonrasında 3 seçenek vardır.

Genital Uçuklar: Birinci seçenek, 6 aylık aralarla seri sitolojik araştırma yapılması; İkinci seçeneğimiz, (HPV virüsü) HPV DNA örneklemesi yapılarak netice pozitif gelirse Kolposkopi ve endoservikal örnekleme (ECC) ve gerekirse kolposkopinin işaret etmiş olduğu asetowhite alandan (ya da lugol negatif alandan)biyopsi sonucu ile değerlendirme; Üçüncü ve son olarak direkt kolposkopi ve gerekirse biyopsi yapılmasıdır.

Smear, Hpv virüsü, CIN CİN1, CİN2, CİN3 gelirse tedavi ona gore düzenlenir

Serviks: Biyopsi sonucunda CIN gelirse tedavi ona gore düzenlenir (konizasyon, LEEP vs benzer biçimde rahim ağzının kısmen ya da tamamen çıkartılması işlemleridir. (HPV virüsü) Bunlarda hem yeterince doku örneklemesi hem de bununla beraber lezyonun çıkarılması ile tedavi imkanı bulunmaktadır.)

Ascus Tedavisi nedir? 12 ay sonrasında bir tek sitoloji için hasta çağrılmalıdır.

Serviks: HPV virüsü, İstisnai olarak adolesan dönemde daha rahat davranılmalı, bu lezyonların çoğunlukla geri dönüşümlü ve önemsiz lezyonlar olduğu bilinmeli, 12 ay sonrasında bir tek sitoloji için hasta çağrılmalıdır.

Bu smear’de HSIL gelirse kolposkopi o süre yapılmalıdır. (HPV virüsü) Alınan biyopsi sonucuna gore lüzumlu tedavi planına geçilmelidir. ASCUS netice olarak ne önemsiz ne de kafayı takacak kadar mühim bir lezyondur.

Benzer Yazılar